OFG THÔNG BÁO THỜI GIAN NẠP TIỀN VÀ RÚT TIỀN

THỜI GIAN NẠP TIỀN : 10:00 - 21:59

THỜI GIAN RÚT TIỀN : 10:00 - 22:00