TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO ĐẾN QUÝ KHÁCH HÀNG

Cập nhật số tài khoản ngân hàng hệ thống
Thông báo I OFG
Kính gửi Quý khách hàng.
Quý khách có nhu cầu chuyển khoản vào tài khoản đầu tư vui lòng liên hệ với bộ phận CSKH để được cung cấp số tài khoản ngân hàng mới nhất từ hệ thống. Hệ thống sẽ thực hiện cập nhật số tài khoản liên tục để đảm bảo nguồn vốn đầu tư của Quý khách hàng được xử lý nhanh nhất.
**Lưu ý : Mọi nguồn vốn đầu tư của quý khách thực hiện chuyển khoản vào hệ thống khi chưa liên hệ với bộ phận sẽ không được hệ thống giải quyết khi có sự cố thất thoát xảy ra.
Xin cảm ơn I Đội ngũ OFG