Giới thiệu nền tảng

Nền tảng ngoại hối (OFG FNE): cung cấp quyền truy cập vào thị trường ngoại hối trên toàn thế giới, cho cá nhân hoặc tổ chức, thông qua sàn giao dịch trực tuyến . Bao gồm các hoạt động giao dịch vốn, giao dịch vãng lai, các hoạt động sử dụng hoặc cung ứng dịch vụ về ngoại hối trên bất kỳ lãnh thổ nào.

Nhà đầu tư cá nhân: các cá nhân đầu tư ngoại tệ với mục đích thanh toán, du lịch, hoạt động ngoại hối để hưởng lợi nhuận chênh lệch giá.
 (OFG FNE) : Giao dịch trên 3 thị trường GIAO NGAY / KỲ HẠN / TƯƠNG LAI được gọi là thị trường gần nhất với lý tưởng của cạnh tranh hoàn hảo, bất kể sự can thiệp tiền tệ của các ngân hàng trung ương. Theo Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, đến tháng 4 năm 2010, luân chuyển trung bình hàng ngày trên thị trường ngoại hối toàn cầu được ước tính là 3,98 nghìn tỷ USD10:14